THI VIẾT CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI, 1930 - 2020

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019 đến ngày 15/12/2019.

* Câu hỏi phần thi viết:

Câu 1. Trình bày sự thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và ý nghĩa của sự kiện này?

Câu 2. Từ khi thành lập đến năm 2019, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bao nhiêu kỳ Đại hội? Nêu cụ thể thời gian tổ chức các Đại hội. Kể tên các đồng chí Bí thư, quyền Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ?

Câu 3. Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào cách mạng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1930 - 1975 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi?

Câu 4. Những thành tựu tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ sau ngày giải phóng 30/4/1975 đến năm 2019

Câu 5: Cảm nhận của anh (chị) về một nhân vật, phong trào, sự kiện lịch sử hay những đổi thay có tính đột phá của tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong 89 năm (1930 - 2019); đồng thời gợi ý một số đề xuất, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tài liệu Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (https://www.quangngai.dcs.vn/) mục “VĂN KIỆN - TƯ LIỆU” - “TÀI LIỆU CUỘC THI”.

BTC Cuộc thi

Link xem thêm:

Đề cương gợi ý một số nội dung chính các câu hỏi thi viết.

- Quy chế Cuộc thi.