THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI, 1930 - 2020

Thi trực tuyến trên mạng Internet trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, trong chuyên mục Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1930-2020. Bắt đầu lúc 0h00 phút, ngày 01/5/2019.

Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và con em quê hương Quảng Ngãi hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên mọi miền Tổ quốc (trừ thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi ở cấp tỉnh).

Thi trắc nghiệm: Từ ngày 01/5/2019 đến hết ngày 15/6/2019.

Thi viết: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 15/12/2019.

 ---- >>> Xem toàn bộ quy chế tại đây hoặc trong mục "HỆ THỐNG VĂN BẢN"  trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI